2010, Γαλάτσι: Επανασχεδιασμός του ενιαίου χώρου κουζίνας-καθιστικού σε διαμέρισμα. Αρχιτεκτονική Μελέτη: Αντωνοπούλου Κατερίνα
Μελέτη εφαρμογής , Επίβλεψη. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ


                         Ο ΧΩΡΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗΟ ΧΩΡΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ