2004-2010, Τσαγκαράδα Πηλίου: Αποκατάσταση παραδοσιακής κατοικίας των αρχών του 20ου αιώνα και επανάχρηση παράσπιτου

Αρχιτεκτονική Μελέτη, Μελέτη εφαρμογής, Επίβλεψη. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ


     ΚΥΡΙΑ ΟΨΗ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥΚΥΡΙΑ ΟΨΗ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ        ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΥΛΗΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΥΛΗ        ΟΨΗ ΠΑΡΑΣΠΙΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΡΟΜΟΟΨΗ ΠΑΡΑΣΠΙΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΔΡΟΜΟ             ΕΙΣΟΔΟΣ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥΕΙΣΟΔΟΣ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ        ΚΟΥΖΙΝΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥΚΟΥΖΙΝΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ        ΣΑΛΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥΣΑΛΑ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ             ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ             ΛΟΥΤΡΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥΛΟΥΤΡΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟΥ             WC ΣΤΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟWC ΣΤΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ        ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΑΡΑΣΠΙΤΟΥΙΣΟΓΕΙΟ ΠΑΡΑΣΠΙΤΟΥ        ΠΑΤΑΡΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΣΠΙΤΟΠΑΤΑΡΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΣΠΙΤΟ        ΠΙΣΩ ΑΥΛΗΠΙΣΩ ΑΥΛΗ