2011, Περισσός: Τριπλοκατοικία
Τελική αρχιτεκτονική μελέτη,Μελέτη Εφαρμογής, Επίβλεψη, σχεδιασμός επίπλων σε κουζίνες, υπνοδωμάτια και λουτρά/WC, σχεδιασμός εσωτερικής σκάλας. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ


ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΨΗ   ΤΥΠΙΚΟΣ ΟΡΟΦΟΣ(1ος - 2ος)ΤΥΠΙΚΟΣ ΟΡΟΦΟΣ(1ος - 2ος)   ΟΨΗ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΟΨΗ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ   ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ (διώροφη κατοικία)ΤΡΙΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ (διώροφη κατοικία)   ΟΨΗ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΟΨΗ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ   ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ (διώροφη κατοικία)ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ (διώροφη κατοικία)        ΒΕΡΑΝΤΑ ΤΡΙΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥΒΕΡΑΝΤΑ ΤΡΙΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ        ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ ΣΕ ΤΥΠΙΚΟ ΟΡΟΦΟΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ ΣΕ ΤΥΠΙΚΟ ΟΡΟΦΟ   ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ   ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΔΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ   WC ΤΡΙΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥWC ΤΡΙΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ   ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ ΣΤΗ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ ΣΤΗ ΔΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ