2012, Καματερό: Μετατροπή γραφειακού χώρου σε Εργαστήριο Φυσικοθεραπείας
Αρχιτεκτονική μελέτη, Μελέτη Εφαρμογής, Επίβλεψη. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ


ΧΩΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣΧΩΡΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ   ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ   ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ   ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥΑΠΟΔΥΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ   ΧΩΡΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣΧΩΡΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ   ΝΕΑ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥΝΕΑ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ   Ο ΧΩΡΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΟ ΧΩΡΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ