2009, Περισσός: Τετραώροφη πολυκατοικία

Αρχιτεκτονική μελέτη, Οικοδομική Άδεια, Μελέτη Εφαρμογής, Επίβλεψη. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ


ΚΥΡΙΑ ΟΨΗΚΥΡΙΑ ΟΨΗ   ΚΑΤΟΨΗ ΤΥΠΙΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥΚΑΤΟΨΗ ΤΥΠΙΚΟΥ ΟΡΟΦΟΥ        ΚΥΡΙΑ ΟΨΗΚΥΡΙΑ ΟΨΗ   ΟΨΗ ΣΤΟΝ ΑΚΑΛΥΠΤΟΟΨΗ ΣΤΟΝ ΑΚΑΛΥΠΤΟ