Αρχιτεκτονικό γραφείο "Claudio Daverio & συνεργάτες"
2017, Προσθήκη κατ’επέκταση σε υφιστάμενη κατοικία, Angera, Β.Ιταλία

Συμμετοχή στην αρχιτεκτονική μελέτη, σχέδια Οικοδομικής Άδειας, τρισδιάστατες απεικονίσεις. ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ   ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ   ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΗΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΗ