Αρχιτεκτονικό γραφείο "Claudio Daverio & συνεργάτες"
2016, Αποκατάσταση και αλλαγή χρήσης σε σοφίτα, Sesto Calende, Β.Ιταλία

Συμμετοχή στην αρχιτεκτονική μελέτη, τρισδιάστατες απεικονίσεις.ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ        ΚΑΤΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΚΑΤΟΨΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ   ΚΑΤΟΨΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣΚΑΤΟΨΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ   ΚΥΡΙΑ ΟΨΗ - ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΚΥΡΙΑ ΟΨΗ - ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΚΥΡΙΑ ΟΨΗ - ΠΡΟΤΑΣΗΚΥΡΙΑ ΟΨΗ - ΠΡΟΤΑΣΗ