Αρχιτεκτονικό γραφείο "Claudio Daverio & συνεργάτες"
2017, Κινητή μεταλλική πεζογέφυρα στον ποταμό Ticino, Β.Ιταλία

Συμμετοχή στην αρχιτεκτονική μελέτη, τρισδιάστατες απεικονίσεις, παρουσίαση στις δημοτικές αρχές. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ